Podziękowanie dla rodziców!

      Brak komentarzy do Podziękowanie dla rodziców!

Serdecznie dziękujemy rodzicom: p. Anna Wróblewska, p. Monika Wawryszczuk,p. Barbara Popielec, p. Chmielowiec, p. Marta Lesiukp. Beata Kołtun, p. Elżbieta Jarosław Szumiło, p. Agnieszka Włodarczyk, p. Jędruszczak, p. Renata Puczkowska p. Monika Dobska p. Beacie Lasko p. Monice Guluk oraz nauczycielom p. Annie Guzik p. Kasia Blicharz p. Barbarze Strycharczuk za przygotowanie prac na kiermasz bożonarodzeniowy, który okazał sie wielkim sukcesem. dziękujemy również Gminnemu Ośrodkowi Kultury który przekazał materiały do wyrobu prac. Serdecznie zapraszamy również na pierwszy w tym roku kiermasz walentynkowy, a także na kiermasz wielkanocny. Pieniążki z kiermaszy będą przeznaczone na organizacje imprez oraz zakup pomocy do szkoły.

Kiermasz 2017

Kiermasz 2017

Kiermasz 2017

Kiermasz 2017

Kiermasz 2017

Kiermasz 2017

Kiermasz 2017