Efektywne uczenie się

Efektywne uczenie się


Innowacja Jak uczyć się efektywnie? jest moją odpowiedzią na spadek motywacji uczniów w dążeniu do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy. Zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, w podejmowanych działaniach będę propagować chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów w efektywnym uczeniu się poprzez samodoskonalenie. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i konsultacji z innymi nauczycielami, zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje chęci  do nauki oraz umiejętności efektywnego uczenia się. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji  była potrzeba nauczenia uczniów jak się uczyć.

Przez całe swoje życie wciąż przyswajamy nową wiedzę z najróżniejszych dziedzin. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chodzi o tematy, które nie leżą w zakresie naszych zainteresowań. Jednak podczas edukacji szkolnej wciąż musimy stawiać czoło coraz bardziej zróżnicowanym wyzwaniom związanym z procesem uczenia się. To właśnie szkoła ma przygotować ucznia do uczenia się przez całe życie, gdyż umiejętność uczenia się zwiększa kapitał, który uczeń powinien wynieść ze szkoły. Natomiast zdolność uczenia się, która wciąż jest doskonalona pozostaje na całe życie.

Umiejętność uczenia się charakteryzuje między innymi świadomość tego w jaki sposób się uczymy, jaki posiadamy potencjał oraz potrzeby w zakresie poszerzania wiedzy. Jest ona uważana za najważniejszą z kluczowych kompetencji, gdyż widząc, w jaki sposób się uczymy i czego potrzebujemy, aby osiągnąć sukces w tym zakresie, możemy efektywnie rozwijać pozostałe. Istotnym elementem jest gotowość jednostki do korzystania z wcześniejszych doświadczeń oraz stosowanie posiadanej już wiedzy na ten temat.

Prezentowany program ukierunkowany jest na podejmowanie działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia. Zapoznanie dzieci ze znanymi technikami uczenia się. Pobudzaniu do kreatywnego myślenia, angażując stymulację obydwu półkul mózgowych w zabawach dostosowanych do wieku. Usprawnianiu wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności czytania, koncentracji na zadaniu, czy tworzeniu czytelnych notatek.

Głównym założeniem programu jest kształcenie umiejętności wykorzystywania metod uczenia się. Rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Na realizację zajęć przewidujemy jedną  godzinę w tygodniu przez cały rok szkolny 2020/2021 dla klasy VII. Zajęcia te przeznaczone będą na przedstawienie dzieciom wybranych metod samodzielnego uczenia się, nauka robienie czytelnych notatek, elementów szybkiego czytania oraz ćwiczenia relaksacyjne, zwalczające stres. Będą one prowadzone w formie warsztatów z dostosowaniem do grupy wiekowej.

Notatka wizualna na geografii:

Notatka wizualna na języku angielskim:

Mapy myśli i notatki wizualne na języku polskim: