KONTAKT

Dane szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

ul. Szkolna 13

22-510 Uchanie

pow. hrubieszowski

woj. lubelskie

    tel./FAX (84)6577021,

e-mail: spuchanie@uchanie.pl

sekretariat@szkolauchanie.pl

Dyrektor szkoły

mgr Marzena Zarek-Wrzyszcz

e-mail: dyrektor@szkolauchanie.pl

tel. (84) 6577020