Opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA dla RODZICÓW

           Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom  na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka p. Elżbieta Zapora
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze. 
  3. Pielęgniarka pracuje wg harmonogramu:

poniedziałek w godz. 8.00-14.00

środa w godz. 8.00-14.00

piątek w godz. 8.00-14.00 .

  1. Od 01.04.2022r. świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Corten Medic Tomasz Sikora ul. Targowa 25 , 22-500 Hrubieszów
  2. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę. 
  3. Wzór „sprzeciwu” znajdują się poniżej.

_ Wzór sprzeciwu wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną