Akademia Kompetencji Kluczowych

 

KOMPETENCJE  W  ZAKRESIE  ŚWIADOMOŚCI  I  EKSPRESJI  KULTURALNEJ

 

7 czerwca 2021r. uczniowie klasy VIa wraz z opiekunami Katarzyną Podgórską-Smoła oraz Romualdem Nowakiem brali udział w wycieczce do Zamościa. Podczas tej wycieczki zwiedzili zamojską Katedrę, spacerowali po Starym Rynku oraz przeszli podziemną trasą turystyczną bastionu VII. Trasa ta wiodła przez galerie strzelnicze i kazamaty znajdujące się pod nasypem bastionu. W środku nadszańca obejrzeli ekspozycję historyczną prezentującą dzieje zamojskiej twierdzy oraz wystawę kostiumów historycznych. Uczestniczyli też w wystrzale z armaty, a także strzelali z łuku. W czasie wycieczki poznali również ciekawe historie i legendy związane z miastem. Wycieczka do Zamościa była dla uczniów okazją do poszerzenia swojej wiedzy o historii i kulturze miasta, a także przybliżyła dzieciom piękno i dzieje naszego kraju.

 

9 czerwca 2021r. uczniowie klasy VIa w ramach zajęć z wychowawcą uczestniczyli w lekcji “Europa na wesoło”. Lekcję przygotowała i przeprowadziła p. Katarzyna Podgórska-Smoła. Podczas tej lekcji uczniowie, podzieleni na grupy, pracowali z atlasami geograficznymi, informatorami dotyczącymi państw europejskich, mapą. Mieli także możliwość korzystania ze smartfonów. Zadania dotyczyły ogólnej orientacji i wyszukiwania ciekawostek typu: Które państwa mają flagę w kolorach białym i niebieskim?, Czy przez Europę przebiega południk 0 stopni? Jak żartobliwie nazywa się Włochów? Celem tych zajęć było przybliżenie kultury, sztuki i historii poszczególnych państw europejskich. Współzawodnictwo i rodzaj zadań sprawiły, że lekcja była dobrą zabawą i nikt na niej się nie nudził.

 

11 czerwca 2021r. nauczycielka Katarzyna Podgórska-Smoła przeprowadziła w klasie VIa lekcję “Jesteśmy twórcami – piszemy wiersz”. Zadanie polegało na stworzeniu wiersza z podanych wyrazów (takich samych dla wszystkich uczniów). Mało ono na celu umożliwienie wyrażenia siebie w takiej formie ekspresji twórczej. Wymagało od uczniów kreatywności, przemyślenia swojej pracy i pewnego wysiłku. Dla większości pisanie wierszy okazało się zbyt trudne – o wiele łatwiej było im stworzyć opowiadania czy “złote myśli”.

Opracowała Katarzyna Podgórska- Smoła


Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

28.05.2021 klasa 1 uczyła się określonych postaw życiowych, otwartości i ciekawości świata. Poszukiwali niestandardowych rozwiązań, by dojść do postawionego celu i stać się przedsiębiorczym. Zajęcia rozpoczęli od oglądania bajki ” Bajka o przedsiębiorczości ” Agnieszki Metko. Poszukiwali odpowiedzi na pytania co to znaczy być przedsiębiorczym, co mogę zrobić, żeby nim zostać. Przystąpili do pracy plastyczno- technicznej ” Coś z niczego ” ( uczniowie rozwijali kreatywność, abstrakcyjne myślenie i szukali rozwiązań). Wymyślali nazwę firmy, logo i cenę za wykonaną pracę. Tworzyli biznes plan ( koszty poniesione , praca wykonana). Na koniec zajęć robili listę zakupów koledze dają 10zł. Zabawa była wyśmienita i niejednokrotnie sprawiała trudności ze względu na określony budżet. Na koniec wyciągnęli wnioski ,że każdy może być przedsiębiorczym, wystarczy pomysł i rozplanowanie pracy.

                                                                                                                         Opracowała Jolanta Otachel


Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

W ramach realizacji projektu Akademia Kompetencji Kluczowych w miesiącu maju klasa V zmierzyła się z kompetencją w zakresie przedsiębiorczości.

Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie klasy V pod opieka p. Ewy Zarek zmierzyli się z projektem  „Hobby, które zarabia”.

Uczniowie wybrali te zajęcia, które szczególnie lubią, chętnie je wykonują lub uważają że mają taki talent. Wśród tych przedsięwzięć znalazło się: robienie bukiecików, wykonywanie kartek okolicznościowych na zmówienie i mycie szyb samochodowych i całego samochodu. Uczniowie stworzyli plakaty promujące ich działalność, wykonali swoje wizytówki z formą kontaktu oraz stworzyli swój biznesplan.

W biznesplanach uczniowie uwzględnili koszty, które ponieśli na promocję swojej działalności oraz niewielkie zyski, które mogą wypracować realizując swoje hobby.

Każdy z uczniów pokusił się tez o zaplanowanie na co przeznaczyłby swoje pierwsze zyski z realizacji swoich projektów.

Realizacja projekt przyniosła uczniom wiele satysfakcji☺

Opracowała Ewa Zarek

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

Kompetencje obywatelskie

Do realizacji programu kompetencji obywatelskich zaangażowana została klasa VII b, pod opieką p. Romualada Nowaka. Uczniowie przygotowywali i prezentowali  krótkie projekty przybliżające obraz Polski z różnych stron: jej geografię, przyrodę, kulturę ludową, zabytki, ważne momenty z historii, postacie zasłużone dla kraju. Każdy z nich losował temat swojej pracy spośród następujących:
główne zabytki Polski,
tragiczne daty z dziejów Ojczyzny,
szczęśliwe wydarzenia z historii Polski,
wielcy polscy artyści,
wielcy królowie Polski,
nasi bohaterowie narodowi,

wybitne Polki,
najpiękniejsze polskie parki narodowe,
najpiękniejsze miasta Polski,
flagi i stolice sąsiadów Polski,.
regiony historyczne Polski i ich główne miasta,
polskie stroje ludowe.

A oto niektóre z prac uczniowskich:

 
WYBITNI  ARTYŚCI POLSCY

image.png

Polskie stroje ludowe

Stroje:

-Strój dolnośląski

-Strój górali żywieckich

-Strój kujawski

-Strój lubuski

-Strój rzeszowski

-Strój warmiński

-Strój tomaszowski

-Strój krakowski

Tragiczne daty dla dziejów Polski:

  1. 28 lipiec 1914 – 11 listopad 1918 rok. I wojna światowa. Jest ona jedną z tragicznych dat ponieważ zginęło w niej dużo Polaków.

  1. Wielki Kryzys –  24 października 1929 przeszedł do historii kapitalizmu jako „czarny czwartek”- Jest to tragiczna data ponieważ  na rynku pojawiło się kilkadziesiąt milionów akcji i obligacji, które nie znalazły nabywców.

  1. Bitwa pod Cecorą – bitwa stoczona we wrześniu 1620 roku między armią osmańsko-tatarską, a polskimi wojskami koronnymi pod Cecorą w granicach Hospodarstwa Mołdawskiego. Jest to tragiczna data ponieważ,o nierozstrzygniętej obronie polskiego obozu wojska Rzeczypospolitej zostały rozbite w odwrocie.

  1. Maj – Lipiec 1792 – wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja Polacy przegrali tą wojnę, a przez to był jeszcze II Rozbiór Polski.

  1. 28 Października 1138 – Zmarł Bolesław Krzywousty – w wyniku testamentu Bolesława III, Polska została podzielona na dzielnice.

  1. Katastrofa lotnicza w Gibraltarze – wypadek lotniczy, do którego doszło w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku ok. godz. 23:06 czasu lokalnego. Zginęło w nim 16 osób, w tym Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał Władysław Sikorski.

  1. 2 Kwietnia 2005 rok – Zmarł Jan Paweł II i został wstrzymany mecz Lech – Pogoń

  1. Wybuch II wojny światowej – trwała ona od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. Jest to tragiczna data ponieważ, zginęło w niej wielu Polaków i ją przegrali.

 

Adam Mickiewicz 1798-1855

Urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaolsiu na Litwie.

Polski poeta , działacz polityczny, publicysta, tłumacz , dowódca i organizator wojsk .

Najbardziej znane utwory Adama Mickiewicza to;

,, Pan Tadeusz “ , ,, Dziady “ , ,, Oda do młodości “, ,,Reduta Ordona “, ,,Sonety Krymskie “

 

inscenizacja ,, Dziadów “

Bolesław Prus ( Aleksander Głowacki) 1847-1912

Urodził się 20 sierpnia 1847r. w Hrubieszowie.

Polski pisarz, prozaik , i publicysta okresu pozytywizmu.

Tematem jego twórczości było przedstawienie krzywdy

społecznej , tragedii losów ludzkich i niesprawiedliwości.

Najbardziej znany jego utwory ; ,, Placówka’’ , ,, Lalka’’, ,, Faraon “

 

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

Henryk Sienkiewicz 1846-1924

Urodził się 5 maja 1846r w Woli Okszowskiej na Podlasiu.

Polski nowelista, powieściopisarz , publicysta , laureat Nagrody Nobla w 1905r. w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

Najbardziej znane jego utwory to ; ,, Ogniem i mieczem”,

,, Potop “, ,,Pan Wołodyjowski”, ,,Quo vadis” , ,,Krzyżacy” , ,, W pustyni i puszczy”.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okszowskiej

 

Fryderyk Chopin 1810-1849

Urodził się 1 marca 1810r. w Żelazowej Woli w powiecie Sochaczewskim .

Wybitny polski kompozytor i pianista. Po wybuchu powstania listopadowego przebywając w Wilnie napisał ,, Etiudę Rewolucyjną” i jest autorem najbardziej znanej ,, Sonaty b-moll”  która składa się z ,, Marsza żałobnego” , poza tym jest autorem wielu walców i mazurków.

Zmarł 17 października 1849r w Paryżu na gruźlicę. Jego serce spoczywa w kościele św. Krzyża w Warszawie

Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie

 

Wojciech Horacy Kossak 1856-1942

Urodził się 31 grudnia 1856 r w Paryżu.

Polski malarz , przedstawiciel nurtu malarstwa o tematyce historycznej i batalistycznej. Autor wielu obrazów przedstawiających wydarzenia z okresu wojen napoleońskich , powstania listopadowego, wielkie bitwy, wielkie armie , scenki rodzajowe, portrety , konie.

Najsłynniejsze obrazy to ; ,,Sobieski pod Wiedniem “ , ,, Bitwa pod Racławicami “ , ,, Wierny towarzysz “, ,,Taniec Tatarski”

 

Helena Modrzejewska ( Jadwiga Helena Misel ) 1840-1909

Urodziła się 2 października 1840 r. w Krakowie

Wielka polska aktorka , gwiazda sceny polskiej i amerykańskiej, specjalizująca się w rolach szekspirowskich i tragicznych. Do legendy przeszły jej kreacje : w ,,Adriannie”, ,,Marii Stuart’’, ,, Barbarze Radziwiłłównie “.

WYBRANE  PARKI  NARODOWE.

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932 r.Siedziba parku zlokalizowana jest, w Białowieży a dokładniej w Parku Pałacowym. Ikoną parku i puszczy jest żubr, który znajduje się w jego emblemacie.  Jest wpisany do UNESCO.Niewątpliwie najcenniejszym obiektem przyrodniczym parku jest Obszar Ochrony Ścisłej. Zawiera on fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego. Udostępnia się go do badań naukowych oraz w niewielkim stopniu w celach edukacyjnych i zwiedzania.Jest tam Rezerwat Pokazowy Żubra, Muzeum Przyrodniczo-Leśny oraz Park Pałacowy

Ojcowski Park Narodowy jest położony około 20 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.Szalenie zachwyca architekturą, formacjami skalnymi, jaskiniami, zamkami oraz uroczą Doliną Prądnika. Jest najmniejszym parkiem w Polsce. Jego symbol to nietoperz.Ma bardzo dużo zamków.

Kampinoski Park Narodowy rozciąga się na północny zachód od Warszawy, obejmując swoim obszarem tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Są to zielone płuca stolicy,Z jednej strony można spotkać tutaj bagna porośnięte roślinnością łąkową, a z drugiej, kompleks wydm śródlądowych, których lepiej zachowanych w Europie nie znajdziecie.Można spotkać łosie, bobry, czy mając sporo więcej szczęścia, rysia. A wiosną traficie na ukwiecone grądy.

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich (Woliński Park Narodowy). Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.

Najważniejsze atrakcje:

Należy do największych parków w Polsce.Został uznany za światowy rezerwat biosfery. Obejmuje obszar najwyższych polskich gór Tatr oraz kompleksy leśne przylegające do nich od północy.Istotnym walorem Tatrzańskiego Parku Narodowego są liczne jeziora polodowcowe (nazywane stawami), charakteryzujące się wyjątkową przezroczystością wody. Największe z nich to Morskie Oko (34,5 ha i 50,8 m głębokości) oraz Wielki Staw Polski. Występują tu także wywierzyska i wodospady (największym jest Wielka Siklawa – 70 m). Dużą atrakcją są także Wodogrzmoty Mickiewicza.

Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) położony jest w południowo-wschodniej Polsce, w Bieszczadach Zachodnich, będących najbardziej na zachód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich.W znaku Bieszczadzkiego Parku Narodowego umieszczono wizerunek jednego z mieszkańców bieszczadzkich lasów – rysia. W Polsce mieszka około 200 rysiów, z czego większość właśnie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Bieszczadzki Park Narodowy stanowi ostoję dla ponad 230 gatunków kręgowców, w tym 58 gatunków ssaków.

  • To miejsce, gdzie mieszkają największe polskie drapieżniki – niedźwiedzie, wilki i rysie.

Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej,Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi Parku są ekosystemy wodne, a wśród nich największe z jezior – Wigry oraz najdłuższa rzeka w Parku i jedna z najpopularniejszych tras kajakowych Czarna Hańcza. Rozległe obszary leśne, na których dominują sosny i świerki, reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej i całej Polski północno-wschodniej. Dużą część powierzchni Wigierskiego Parku Narodowego zajmują również torfowiska. Na szczególną uwagę zasługuje zespół poklasztorny w Wigrach oraz zachowane w niektórych wsiach obiekty drewnianego budownictwa ludowego oraz zabytki techniki.

Jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 czerwca 1932 r., jako pierwszy park narodowy w Polsce. Pieniński Park Narodowy zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki oraz Przełom Dunajca. Z Pienin Spiskich włączone zostały w obszar parku tylko Zielone Skałki.Na szczycie Sokolicy, której pionowe skalne ściany opadają wprost do Dunajca rosła chyba najsłynniejsza w Polsce sosenka.  Rosła, ponieważ na początku września 2018 została zniszczona podczas prowadzonej tu akcji ratunkowej.

 Najpiękniejszy kanion w Polsce – Wąwóz Homole

Opracował: Romuald Nowak


Kompetencje Obywatelskie

 

W ramach realizacji Kompetencji Obywatelskich uczniowie kl.8 na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, pod opieką p. Elżbiety Czerniej, zastanawiali się, jaką rolę  pełniły polskie konstytucje w procesie kształtowania się świadomości narodowej i postaw patriotyzmu . Dyskutowali o roli konstytucji w jednoczeniu społeczeństwa i jej wkładzie na rzecz tworzenia podwalin dobra narodowego. Wskazywali na konkretne  tradycje historyczne, dzięki którym budowany był patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Podsumowaniem działań były prace graficzne i prezentacje przedstawiające dzieje polskich konstytucji.

Opracowała: Elżbieta Czerniej

Konstystucja

 


Kompetencje społeczne i obywatelskie

    Kształtując świadomość narodową i postawy obywatelskie, uczniowie klas II-III wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach poświęconych obchodom świąt majowych.

    Dzień rozpoczęli od odśpiewania hymnu państwowego i pokazu mody patriotycznej, aby w ten sposób dać wyraz swojej miłości i szacunku do Ojczyzny.

    Samodzielnie wykonali kotyliony i puzzle okazując szacunek do symboli narodowych. Ćwiczyli śpiew piosenek patriotycznych, obejrzeli prezentację ,,Majowe święta”.

Przygotowywali się z wiedzy o Polsce, wybitnych Polakach, miejscach, zabytkach, aby pochwalić się jak najlepszą znajomością ojczystego kraju.

    Działania uczniów przyczyniły się do głębszego poznania historii, geografii, literatury i sztuki polskiej co świadczy o ich wielkim patriotyzmie.

Opracowała Beata Serafin

Kompetencje obywatelskie

Uczniowie klasy IV, pod opieką Anety Jaroszyńskiej,  w ramach realizacji Kompetencji Obywatelskich podczas zajęć z wychowawcą wykonywali szereg zadań związanych z naszą Ojczyzną.

Na początku uczniowie zapoznali się z  interaktywną prezentacją o Polsce. Na jej podstawie sprawdziliśmy swoją wiedzę podczas testu w quizizz.

Wykorzystaliśmy internetową grę zamieszczoną na stronie Muzeum Historii Polski, która była strzałem w dziesiątkę dla miłośników historii.

Na podsumowanie pracy, uczniowie wykonali prace plastyczne ukazującą ich więź do Polski.

Opracowała Aneta Jaroszyńska


 Kompetencje osobiste i społeczne

W ramach realizacji marcowych kompetencji kluczowych (osobistych i społecznych) w klasie trzeciej, pod opieką p. Marzeny Strycharczuk i Doroty Siekierda odbyła się lekcja, która miała na celu uświadomienie uczniom jak ważna jest przyjaźń i koleżeństwo w naszym życiu.

            Uczniowie na podstawie wiersza J. Koczanowskiej „Przyjaciel” oraz filmu „Żółwik

 i przyjaciele” rozmawiali o przyjaźni i koleżeństwie, a następnie na ten temat stworzyli mapę myśli. Wspólnie uczestniczyli w zabawie „Nić przyjaźni”. Na zakończenie, słuchając piosenki, ilustrowali ruchem jej tekst okazując sobie gesty przyjaźni.

Uczniowie kontynuowali ten temat na zajęciach plastycznych z wychowawcą, podczas których kolorowali malowanki przedstawiające okazywanie sobie życzliwości i pomocy w trudnych sytuacjach oraz życiu codziennym.

Opracowała Marzena Strycharczuk


Kompetencje cyfrowe

 

W ramach Akademii Kompetencji Kluczowych z zakresu kompetencji cyfrowych pedagog szkolny Marta Tryniecka przeprowadziła lekcje z uczniami klasy 2 i 7a na temat bezpiecznego Internetu Co roku w lutym, nasza szkoła włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Na lekcji zdalnej ze starszymi uczniami została wykorzystana prezentacja wykonana w programie genially z interaktywnymi zadaniami, natomiast w klasie 2 wykorzystano materiały ze strony saferinternet. Uczniowie dzięki temu dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, oraz jakie zagrożenia mogą ich spotkać w sieci.

W marcu kolejne klasy będą zapoznawane z tematem bezpieczeństwa w Internecie.

 


Kompetencje matematyczne- klasy 7

W ramach Akademii Kompetencji Kluczowych uczniowie klas siódmych wykonywali grę matematyczną Monopoly, Matmapoly.
Dodatkowym zadaniem było zaprojektowanie swojego pokoju marzeń wraz z wykonaniem planu oraz kosztorysu. Opiekunem była p. Marzena Zarek -Wrzyszcz.


Kompetencje matematyczne – klasy 6

W ramach projektu „Akademia kompetencji kluczowych” uczniowie klas 6 realizowali projekt edukacyjny „Matematyka w życiu codziennym”. Projekt miał uświadomić uczniów o wszechstronności matematyki w życiu codziennym, kody, kosmos, religijne ornamenty, świecie przyrody, architekturze a nawet sporcie. Dzięki temu przekonali się że matematyka nas otacza, warto się nią zainteresować, bo nie da się bez niej żyć.

Uczniowie mieli za zadanie znalezienie informacji w jaki sposób matematyka jest wykorzystywana w różnych dziedzinach życia: SKLEP. KUCHNIA, ARCHITEKTURA, SPORT.

Swoje prace uczniowie przygotowali w formie prezentacji oraz plakatów

Tekst opracowała: Dorota Mielniczuk – Bogut


Kompetencje matematyczne – oddział przedszkolny

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu ,,Akademia kompetencji kluczowych’’ w grudniu dzieci z oddziału przedszkolnego podczas zabawy tematycznej ,,Sklep’’ rozwijały kompetencje matematyczne.

Zabawa przebiegała według pomysłu dzieci, same ustaliły, że będzie to sklep z ozdobami świątecznymi, które posłużą do dekoracji sali. Na początku zaaranżowały przestrzeń sklepową, dostarczony do sklepu towar posegregowały, wyceniły i ustawiły na półkach. Następnie przypomniały jaka waluta obowiązuje w Polsce, oraz układały monety i banknoty od najmniejszej do największej wartości. Operując przydzielonymi kwotami  przystąpiły do robienia zakupów, wykonując przy tym proste operacje matematyczne.

Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane w zabawę, chętnie wcielały się zarówno w role sprzedawcy i klienta, pamiętając o właściwym zachowaniu. Zakupionymi towarami z radością ozdobiły swoją salę.

Tekst opracowała: Danuta Łotysz


Wielojęzyczność

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Akademia kompetencji kluczowych” w listopadzie uczniowie klasy 7b i 8 rozwijali kompetencje w zakresie wielojęzyczności. W związku z tym nauczycielki języków obcych Aneta Jaroszyńska, Justyna Hajduk i Ewelina Sobowicz przeprowadziły lekcje on-line poświęcone obchodom 102 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie zajęć z języka angielskiego i rosyjskiego uczniowie poznali słownictwo nawiązujące do obchodów tego narodowego święta. Poza tym nauczycielki zorganizowały konkurs na plakat, którego tematem przewodnim było Święto Niepodległości. Ze względu na pracę zdalną uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat w Canvie lub przy pomocy innego narzędzia internetowego umożliwiającego tworzenie projektów graficznych. Plakat miał zawierać poznane na lekcjach słownictwo w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Kryteriami oceny plakatu były: trafność doboru tematu, szata graficzna i estetyka, poprawność językowa, czytelność, pomysłowość i wkład pracy włożony w wykonanie plakatu. Otrzymane plakaty zostały ocenione przez komisję, w skład której weszły nauczycielki języków obcych. Najlepsze prace prezentujemy na stronie szkoły, a wszyscy uczniowie za wykonane plakaty dostali oceny cząstkowe w zależności od otrzymanej noty.

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy pomysłowości.

 Tekst opracowała: Ewelina Sobowicz


Debata: „Internet to nie wszystko”

Dnia 16 października uczniowie klasy VIII w ramach zajęć kształtujących kreatywność przygotowali debatę na temat „Internet to nie wszystko” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Akademii Kompetencji Kluczowych. Uczniowie wcielili się w rolę ekspertów, którzy odpowiadali na trudne pytania typu:

Czy dorośli wiedzą ile czasu ich dzieci poświęcają na korzystanie z sieci?
Czy mają nad tym kontrolę?
Kiedy dziecku dać telefon?
Kiedy i kto ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane w internecie?
Jak długo dziecko w ciągu dnia może mieć kontakt z wysokimi technologiami?

Uczniowie zabierający głos w debacie Julia Kulik, Kinga Rosińska, Aleksandra Wilkos, Izabela Guluk, Ksawery Pitus, Mikołaj Zarek, Mateusz Stopa i Antoni Emerla przedstawiali bardzo ciekawe informacje oraz badania naukowe, które pozwalały zgłębić podejmowane problemy.

Prowadząca debatę Oliwia Kawka zaprezentowała ekspertom jak i uczniom obserwującym debatę film  „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop” który  wskazywał jakie są objawy uzależnienia lub zagrożenia uzależnieniem oraz sposoby przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Na koniec debaty uczniowie mogli usłyszeć jakie zalety mogą wypływać z rozważnego korzystania z wysokich technologii. W przygotowania do debaty zaangażowała się również Anna Kwiecińska.
Debatę zorganizowała pani Ewa Zarek.

Tekst opracowała:  Ewa Zarek