SU

Samorząd Uczniowski

 

Przewodnicząca – Magdalena Blicharz

Zastępca              – Anita Rosińska

Sekretarz             – Oliwia Kawka

Skarbnik              – Milena Kołtun

Członkowie:

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Katarzyna Blicharz i Ewa Zarek.