Nasz patron

 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach. Od śmierci matki w 1929r. wychowywał go ojciec – emerytowany oficer. Po ukończeniu gimnazjum przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę przerwał wybuch wojny.
W czasie okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomie i fabryce chemicznej. w 1942r. rozpoczął naukę w tajnym seminarium Wydziału Teologicznego UJ. 1 listopada 1946r. otrzymał święcenia kapłańskie od arcybiskupa Adama Sapiehy. Studiował teologię w Rzymie, a po powrocie do kraju został wikariuszem w Niegowici i w Krakowie, potem prefektem i duszpasterzem akademickim. W 1948r. otrzymał stopień doktora, w 1953r.
zakończył habilitację. W 1954r. po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego UJ. rozpoczął wykłady z etyki filozoficznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1958r. Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964r. – arcybiskupem. W tym czasie uczestniczył w soborze watykańskim II. W 1967r. otrzymał nominację kardynalską, jednak nie oddaliło go to od wiernych. Nadal jeździł na nartach, pływał kajakiem, wakacje spędzał ze świeckimi.
W 1978r. po śmierci Jana Pawła I, 16 października Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przybrał imię Jan Paweł II. Podczas inauguracji pontyfikatu wygłosił przesłanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” W marcu 1979r. Jan Paweł II ogłosił „Redemptor hominis”, pierwszą w dziejach encyklikę poświęconą chrześcijańskiej antropologii. W czerwcu tego samego roku odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski, gdzie – jak pisał George Weigel w „Świadku nadziei” – „wywołuje rewolucję świadomości, która ostatecznie bez użycia przemocy powoduje upadek imperium sowieckiego w środkowowschodniej Europie”.

Dnia 13 maja 1981r. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę – niemal cudem uniknął śmierci.
W sierpniu 1985r. Jan Paweł II przemówił do 80 tys. młodych muzułmanów w Casablance. W kwietniu 1986r. jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego odwiedził synagogę w Rzymie. Z jego inicjatywy w Asyżu odbył się w 1986r. Światowy Dzień Modlitw o Pokój, w którym uczestniczyli
przedstawiciele niemal wszystkich religii świata. W latach 1997 – 99 Papież odbył kolejne historyczne pielgrzymki – do Sarajewa, na Kubę i do Rumunii. Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Papież dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga o wybaczenie jego win; odbył też podróż do Ziemi Świętej – Jordanii, Betlejem, Jerozolimy. Ważnym wydarzeniem 2002r. były dla Papieża niewątpliwie XVII Światowe
Dni Młodzieży oraz późniejsze pielgrzymki do Gwatemali i Meksyku. Karol Wojtyła zmarł 2 kwietnia 2005r. Był wielkim człowiekiem obdarzonym dużym poczuciem humoru, kapłanem, wielbicielem Tatr, pielgrzymem, myślicielem, filozofem, poetą, a nade wszystko człowiekiem świętym.