Maratończyk

Maratończyk


Innowacja pedagogiczna „Maratończyk”

Inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej w klasie IV i V  jest duże zainteresowanie dzieci nowymi technologiami multimedialnymi, sposobem ich wykorzystywania w sporcie, podniesieniem własnej kondycji fizycznej, chęć rywalizacji i sprawdzenia własnych możliwości fizycznych.

Będzie polegała na podjęciu przez chętnych uczniów, samodzielnego treningu biegowego monitorowanego przez wybraną aplikację mierzącą aktywność ucznia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Uczestnikami są uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej.

Nauczyciel będzie kontrolował osiągnięte wyniki poprzez cotygodniowy zapis przedstawiony w aplikacji. Przebyty przez ucznia dystans będzie naniesiony na kartę monitorującą ucznia znajdującą się w dokumentacji nauczyciela.

Najlepsze comiesięczne wyniki w szkole w kategorii dziewcząt i chłopców będą wywieszone na specjalnej ogólnodostępnej tablicy informacyjnej znajdującej się w szkole jak i na stronie szkoły w zakładce innowacje pedagogiczne.

W czerwcu zostanie wyłoniony uczeń z najlepszym wynikiem, za który otrzyma medal.

 

Maratończykiem Lutego wśród chłopców został

PAWEŁ JONAK

z wynikiem 64,3 km.

 

Maratończykiem Lutego wśród dziewcząt została

NATALIA PUCZKOWSKA

z wynikiem 66,81 km.