Maratończyk

Maratończyk

Innowacja pedagogiczna „Maratończyk”

Z dniem 31 maja zakończyliśmy realizację innowacji pedagogicznej.

Pięciu uczestników otrzyma nagrody za najlepsze wyniki w realizacji innowacji pedagogicznej:

Natalia Puczkowska- 880,31km

Magdalena Wolanin- 727,4 km

Paweł Jonak- 453,6 km

Maja Jędruszczak- 431,15 km

Agata Rymarz- 256,36 km.

Realizując działanie, uczniowie przesyłali mi zdjęcia ze swoich urządzeń mierniczych, m.in.
ze smartwatchów, telefonów, codzienne wyniki pokonanych kilometrów.

Po każdym miesiącu ich wyniki prezentowane na stronie szkoły w zakładce: innowacje pedagogiczne, jak również na tablicy ogłoszeń przy sali gimnastycznej.

Co miesiąc uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, dotyczącymi realizacji innowacji.

Rywalizacja kilkukrotnie zwiększyła ich aktywność do biegania. 

Po zakończeniu innowacji uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za podjęcie się wyzwania i gratuluję świetnych wyników.

Inicjator innowacji

Aneta Jaroszyńska

                                           


Maratończykiem Maja wśród chłopców został

PAWEŁ JONAK

z wynikiem 115,55 km.

 

Maratończykiem Maja  wśród dziewcząt została

NATALIA PUCZKOWSKA

z wynikiem 274,9 km.

Na kolejnym miejscu znalazła się Magdalena Wolanin z wynikiem 203,8 km, Maja Jędruszczak 185 km oraz Agata Rymarz z wynikiem 83,3 km.

 


Maratończykiem Kwietnia wśród chłopców został

PAWEŁ JONAK

z wynikiem 144,89 km.

 

Maratończykiem Kwietnia  wśród dziewcząt została

NATALIA PUCZKOWSKA

z wynikiem 282,3 km.

Na kolejnym miejscu znalazła się Magdalena Wolanin z wynikiem 258,3 km, Maja Jędruszczak 131,7 km.  Wśród chłopców był to Piotr Rymarz z wynikiem 64,4 km.

Maratończykiem Marca wśród chłopców został

PAWEŁ JONAK

z wynikiem 128,86 km.

 

Maratończykiem Marca wśród dziewcząt została

NATALIA PUCZKOWSKA

z wynikiem 256,3 km.

Na kolejnym miejscu znalazła się Magdalena Wolanin z wynikiem 200,3 km, wśród chłopców był to Piotr Rymarz z wynikiem 66,8 km.


Maratończykiem Lutego wśród chłopców został

PAWEŁ JONAK

z wynikiem 64,3 km.

 Maratończykiem Lutego wśród dziewcząt została

NATALIA PUCZKOWSKA

z wynikiem 66,81 km.

Innowacja pedagogiczna „Maratończyk”

Inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej w klasie IV i V  jest duże zainteresowanie dzieci nowymi technologiami multimedialnymi, sposobem ich wykorzystywania w sporcie, podniesieniem własnej kondycji fizycznej, chęć rywalizacji i sprawdzenia własnych możliwości fizycznych.

Będzie polegała na podjęciu przez chętnych uczniów, samodzielnego treningu biegowego monitorowanego przez wybraną aplikację mierzącą aktywność ucznia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Uczestnikami są uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej.

Nauczyciel będzie kontrolował osiągnięte wyniki poprzez cotygodniowy zapis przedstawiony w aplikacji. Przebyty przez ucznia dystans będzie naniesiony na kartę monitorującą ucznia znajdującą się w dokumentacji nauczyciela.

Najlepsze comiesięczne wyniki w szkole w kategorii dziewcząt i chłopców będą wywieszone na specjalnej ogólnodostępnej tablicy informacyjnej znajdującej się w szkole jak i na stronie szkoły w zakładce innowacje pedagogiczne.

W czerwcu zostanie wyłoniony uczeń z najlepszym wynikiem, za który otrzyma medal.