Stary budynek naszej szkoły

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej

im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

 

Pierwsza szkoła powstała w Uchaniach w 1890 roku. Mieściła się tu, gdzie obecnie znajduje się szkoła. Nie udało się dotrzeć do pełnej dokumentacji z tego okresu, ale wiadomo, że już w 1924r. w szkole funkcjonowała drużyna harcerska.

W roku 1933 wybudowano nowy budynek szkolny, który mieścił się na terenie obecnego boiska szkolnego. Uroczystego poświęcenia szkoły dokonano 8 grudnia 1933r. Był to budynek drewniany, parterowy, a większość materiału budowlanego pochodziła z rozebranej cerkwi, położonej nieopodal. Na terenie działki szkolnej prowadzono ogród owocowy oraz przygotowano boisko sportowe.

Stary budynek naszej szkoły

W czasie wojny budynek szkoły zajęty był początkowo przez wojsko, a następnie przeznaczono go na magazyn zbożowy. Nauczanie odbywało się wtedy w wynajętych lokalach, stodołach, stajniach i dzwonnicy kościelnej. Po zakończeniu wojny budynek szkolny znów spełniał swoją funkcję – był miejscem przeznaczonym dla uczniów. Lata powojenne to okres, w którym szkolnictwo odgrywało bardzo ważną rolę w społeczeństwie, ale to też czas ulepszeń w funkcjonowaniu szkoły. We wrześniu 1949r. w szkole założono instalację elektryczną, a rok później działał radiowęzeł szkolny. Następny rok to zorganizowanie świetlicy szkolnej. W ramach likwidacji analfabetyzmu wśród dorosłych w roku szkolnym 1953/54 organizowano zespoły czytelnicze i indywidualne nauczanie. W latach 1959 – 61 w ramach oświaty organizowano dla pracujących zespoły przygotowawcze w zakresie programu nauczania kl. VII. Rok 1959 to założenie przy tutejszej szkole Uniwersytetu Powszechnego dla dorosłych. W roku 1962 założono przy szkole zespół muzyczny (skrzypce, mandoliny, gitary i akordeony). Należało do niego 90 dzieci, a nauki udzielał p. Jan Korczak z Hrubieszowa.

W latach 1985 – 1995 trwała budowa nowego budynku szkolnego – w miejscu, gdzie znajdowało się dawne przedszkole i gdzie stała pierwsza uchańska szkoła. Inicjatorem prac budowlanych był naczelnik gminy – p. Tadeusz Zarek. Budowę szkoły kontynuował wójt – p. Jan Zając, z sfinalizował ją znów p. Tadeusz Zarek (ponownie obrany wójtem). Nowy budynek szkolny został oddany do użytku 1 września 1995r. To tutaj odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Oświatowego, na której obecnych było wielu znamienitych gości. W ramach wizytacji kanonicznej w roku 1997 oraz 2006 szkołę odwiedził biskup Jan Śrutwa. Ważnym wydarzeniem było również otwarcie sali komputerowej w 1998r. W latach 1999 – 2003 w budynku szkolnym funkcjonowała szkoła podstawowa i gimnazjum.

Nowy budynek naszej szkoły

Od początku istnienia szkoły uczniowie organizują uroczystości szkolne, uczestniczą w obchodach gminno-parafialnych, biorą udział w przeprowadzanych konkursach oraz w organizowanych wycieczkach.

Od 18 maja 2007r. szkoła nosi imię Papieża Jana Pawła II.

Dyrektorzy:

1922 – 1969 – Stanisław Karczewski

  • 1969 – 1983 – Czesław Kuryjak
  • 1983 – 1990 – Antoni Skubisz
  • 1990 – 1997 – Jadwiga Smalej
  • 1997 – 2019 – Piotr Zdrojko
  • 2019 – do dziś – Marzena Zarek – Wrzyszcz

Tekst opracowała:

Katarzyna Podgórska