Projekt edukacyjno-historyczny „Konstytucja 3 Maja”

Projekt edukacyjno-historyczny „Konstytucja 3 Maja”

W ramach obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klas 0-VIII wzięli aktywny udział w realizacji projektu edukacyjno- historycznego „Konstytucja 3 Maja”.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • ożywienie życia kulturalnego w szkole;
  • rozszerzenie zainteresowań problematyką patriotyzmu, bycia patriotą;
  • przybliżenie haseł i znaczenia Konstytucji 3 Maja;
  • rozbudzanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży;
  • kultywowanie pamięci o ważnym wydarzeniu historycznym- uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

Ponadto ważnym założeniem przedsięwzięcia było rozwijanie zdolności, zainteresowań uczniów oraz ich samodzielności i  aktywności. Projekt ten pozwalał na rozwój wielu umiejętności, m.in. podział pracy, współpraca w grupie, odpowiedzialność za efekty w pracy, korzystanie z różnych źródeł wiedzy, prezentacja wyników, zdobywanie doświadczeń.

Uczniowie klas 0-VIII pod opieką nauczycieli realizowali następujące zadania:

-klasa”0”- wykonanie biało -czerwonych chorągiewek, obejrzenie filmu edukacyjnego „Symbole narodowe”

-klasy I-III-plakaty o Konstytucji 3 Maja;

-klasa IV-kotyliony;

-klasa V- ciekawostki o Konstytucji 3 Maja;

-klasa VI-krzyżówka patriotyczna, której hasłem jest „Konstytucja 3 Maja”;

-klasa VII- twórcy Konstytucji 3 Maja-plakat;

-klasy VIIIA i VIIIB- obejrzenie filmu edukacyjnego o Konstytucji 3 Maja i rozwiązanie testu wiedzy.

     Prezentacja wykonanych zadań odbyła się podczas uroczystego apelu z okazji 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.