Szkoła Myślenia Pozytywnego

Motywujemy do pozytywnego działania!


 

        Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”, do którego w tym roku dołączyła także nasza szkoła.
Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

W czasie trwania Programu, wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby współczesnych dzieci i młodzieży, a także badania opracowane przez ekspertów współpracujących z Instytutem Edukacji Pozytywnej, w roku szkolnym 2022/2023, całość Programu Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 została podzielona na dwa moduły pierwszy poświęcony zostanie  komunikacji międzykulturowej zaś drugi  rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym.