75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

Dnia 14 stycznia o godzinie 900 Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz kanonik Kazimierz Stelmaszczuk. Szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Oliwia Kawka, Kinga Rosińska, Fabian Szumiło, Patryk Sobczuk oraz Antoni Emerla, wiązankę składali: Anna Kwiecińska i Ksawery Pitus. Opiekę nad uczniami sprawowali: Panie: Anna Głogowska, Dorota Zduńczuk oraz Pan Romuald Nowak.
W dniu 15 stycznia uczniowie klas: piątej, szóstej oraz klasy siódmej naszej szkoły wezmą udział w wykładzie historycznym i prezentacji publikacji dr Beaty Kozaczyńskiej w GOK w Uchaniach „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”. Uczniowie zapoznają się również z wystawą historyczną „Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny”.

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic

75 Rocznica Wysiedlenia mieszkańców Uchań i okolic