Sprzątanie świata 2020

      Możliwość komentowania Sprzątanie świata 2020 została wyłączona

Ziemia to nasz wspólny dom i musimy o niego zadbać. Dnia 18 i 19 września uczniowie klas 6a, 6b, 7a, 7b i 8 włączyli się do akcji sprzątanie świata, które w tym roku odbywało się pod hasłem „Działam lokalnie”. 26 uczniów zaangażowanych w akcję porządkowało teren blisko swojego miejsca zamieszkania. Koordynatorem akcji i pomysłodawcą była Ewa Zarek.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.