Pierwsza rocznica reaktywacji harcerstwa w Uchaniach

      Możliwość komentowania Pierwsza rocznica reaktywacji harcerstwa w Uchaniach została wyłączona

Czuwaj!

W harcerską ideę wpisane jest wędrowanie. Wędrowanie, które ma prowadzić do celu jakim jest szczyt harcerskich ideałów. Na tej drodze podążacie za drogowskazami zawartymi           w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, ale również za wskazówkami zostawionymi przez Jana Pawła II.

Zwracając się do młodych podczas Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze w 1983 r. tłumaczył zebranym co oznacza słowo „Czuwaj”.

W jego słowach odnajdujemy wykładnię Przyrzeczenia Harcerskiego, wskazówki do pracy nad sobą, znaczenie pomocy bliźniemu oraz szacunek i odpowiedzialność za Ojczyznę.

„Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.”

 

W pierwszą rocznicę reaktywacji Drużyn, życzę Wam wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.  A pamiątkowy album niech świadczy o waszych dokonaniach.

                                                                  Marzena Zarek-Wrzyszcz

                             Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Relacja z uroczystości na stronie GOK Uchanie