Informacja Wójta Gminy -Powszechny Spis Rolny 2020

      Możliwość komentowania Informacja Wójta Gminy -Powszechny Spis Rolny 2020 została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy

Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju od 1 września 2020 roku ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się ono co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.

Informacja, którą Państwo czytacie jest skierowana do mieszkańców naszej gminy, którzy prowadzą działalność rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną, zwierzęcą, sadownictwo i inne) i otrzymali list od Prezesa GUS informujący o tegorocznym spisie rolnym.

Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ ma to ogromne znaczenie nie tylko dla rolnictwa ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mogą Państwo wziąć udział na trzy sposoby:

Spisać się samodzielnie przez Internet. Można się spisać w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu w dogodnym dla siebie momencie. Dla osób które nie mają komputera ani smartfona, jest utworzony dodatkowy Gminny Punkt Spisowy w budynku urzędu gminy tj. pokój nr 3. Będzie tam można się spisać samodzielnie w godzinach od 7.30 do godz.15.30. Aby dokonać samospisu w Gminnym Punkcie Spisowym, należy zabrać przesłany przez GUS – login i hasło (niezbędne do dokonania samospisu).

W przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe będzie dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 279 99 99), w kanale „spisz się przez telefon”. Pod tym numerem również można uzyskać niezbędne informacje dot. spisu.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się telefonu
z Urzędu Statystycznego lub wizyty rachmistrza
. Rachmistrze rozpoczną prace od 1 października 2020 roku.  Na terenie naszej gminy  rolę rachmistrza spisowego pełnić będą 3 osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone oraz zdały egzamin weryfikujący ich wiedzę. Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli maja Państwo pytania lub wątpliwości proszę zadzwonić pod wskazany numer infolinii spisowej. Więcej informacji Powszechnym  Spisie Rolnym 2020 znajdziecie Państwo na stronie internetowej spisrolny.gov.pl .

Serdecznie dziękuje za zrozumienie, pomoc i gotowość do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczę na Państwa. Spieszmy się jak na rolników przystało.

 

Z wyrazami szacunku

Gminny Komisarz Spisowy

Leszek Czerwonka