Mini Konkurs Our favourite Christmas Eve Dishes

      Możliwość komentowania Mini Konkurs Our favourite Christmas Eve Dishes została wyłączona

W ramach projektu realizowanego w naszej szkole  pod hasłem ,, Smaki naszego regionu” nauczycielki języka angielskiego p. Justyna Hajduk i p. Ewelina Sobowicz przed świętami Bożego Narodzenia  zorganizowały mini konkurs dla uczniów klas IV-VII. Konkurs polegał na przygotowaniu plakatów dotyczących ulubionych potraw wigilijnych Our favourite Christmas Eve  dishes. Plakat miał zawierać nazwę potrawy z tłumaczeniem na język angielski , ogólny opis i uzasadnienie jej wyboru.  Kryteriami oceny były:  poprawność ortograficzna i gramatyczna , estetyka wykonania i pomysł wykonania. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło bardzo dużo prac, spośród których zostały wybrane najlepsze, a ich wystawa znajduje się obecnie w sali lekcyjnej klasy VIb.  Uczniowie w nagrodę za wykonane prace otrzymali cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego. Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac.

Opracowała Ewelina Sobowicz