Klasowy Konkurs Recytatorski ,,Brzechwa dzieciom’’

Klasowy Konkurs Recytatorski ,,Brzechwa dzieciom ’’odbył się 15.XI.2019r. Uczniowie kl .II wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem. Ujawniły się nowe ukryte jeszcze w klasie pierwszej zdolności recytatorskie. Dzieci zaprezentowały wybrane wiersze Jana Brzechwy przed powołanym jury. W jego skład wchodziły oprócz wychowawczyni p. Beaty Serafin, p. Katarzyna Podgórska-Smoła, i p. Marzena Strycharczuk.

   Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce- Anna Mech

II miejsce- Amelia Wawryszczuk i Nikola Podgórska

III miejsce- Milena Kołtun

   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pięknie przygotowane wiersze, a zwycięzcom życzymy powodzenia w II etapie.