Ślubowanie uczniów klasy I

      Możliwość komentowania Ślubowanie uczniów klasy I została wyłączona

5 listopada 2019r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

 Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : z-ca Wójta Gminy Uchanie p.Monika Szumilo, inspektor do spraw samorządu terytorialnego i oświaty p.Bożena Kuśmierczuk ,dyr.szkoły p.Marzena Zarek-Wrzyszcz ,nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Zanim pierwszoķlasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawiać to, czego już się w szkole nauczyli. Odświętnie ubrani z wielkim zaangażowaniem przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek,recytacja wierszy ,tańce oraz umiejętność odpowiedzi na szereg pytań.

 Po zakończonej prezentacji p.dyr. Marzena Zarek-Wrzyszcz oraz zaproszeni goście zgodnie potwierdzili , iż wszystkie dzieci wspaniale zdały”egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem było ślubowanie oraz akt pasowania, którego dokonała p.dyrektor wielkim,kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im.Papieża Jana Pawła ll w Uchaniach. Dowodem tego były też dyplomy pasowania wręczone dzieciom przez wychowawcę. Pierwszoķlasiści otrzymywali prezenty od ucz.kl ll-lll ,przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości. Po zakończonej części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.