Konkurs „Krew ratuje życie”

      Możliwość komentowania Konkurs „Krew ratuje życie” została wyłączona

I. Założenia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach.
2. Celem konkursu jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa.
3. Konkurs skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Uchanie.

II. Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego ideę honorowego krwiodawstwa, dowolną techniką na formacie A-3 (duża kartka bloku rysunkowego). 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę, podpisuje na odwrocie (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa, nazwisko opiekuna).
3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
– ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
– walory artystyczne;
oraz kategorii wiekowych:

– kat. I klasa I –III,
– kat. II klasa IV-VI,
– kat. III klasa VII-VIII.

4. Prace należy złożyć do dnia 29 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Uchaniach.
5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 grudnia 2019 r. podczas Akcji Poboru Krwi w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana II w Uchaniach.

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

III. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronach internetowych, a także przekazywania innym mediom następujących informacji: imiona i nazwiska uczestników i opiekunów, zdjęcia prac oraz osób biorących udział w konkursie.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 3. Organizator nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich według własnego uznania.

4. Szczegółowe informacje: GBP w Uchaniach, tel. 84 6577264.