Szkolny konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas” 2019 rozstrzygnięty

Protokół z przebiegu i podsumowania szkolnego konkursu matematycznego

„Matematyka wokół nas” rozstrzygniętego dnia 13.05.2019r.

Szkolny konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas” odbył się w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego świata, doskonalenie zdolności poznawczych.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej o tematyce: „Matematyka wokół Nas” wyłącznie z figur geometrycznych oraz liczb.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII.

Do konkursu dopuszczono wszelkie formy plastyczne max A3 (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wycinanka, forma przestrzenna).

Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych:

  • walory dydaktyczne, artystyczne i estetyczne
  • zgodność z tematyką
  • oryginalność potraktowania tematu
  • samodzielność wykonania pracy

Organizatorem konkursu była nauczycielka matematyki Pani Marzena Zarek-Wrzyszcz. Prace zostały ocenione przez 3 osobowe Jury, w skład, którego weszli:

Pani Marzena Strycharczuk, Pani Marta Tryniecka i Pan Romuald Nowak.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Kategoria klasy I-III

Natalia Puczkowska kl. II – I miejsce

Anna Mech kl. I – II miejsce

Kornelia Kubina kl. II – III miejsce

Jakub Kurier kl. I – wyróżnienie

Amelia Wawryszczuk kl. I – wyróżnienie

Maja Jędruszczak kl. II

Milena Kołtun kl. I

Kategoria klasy IV – VIII

Klaudia Puczkowska kl. VIII – I miejsce

Martyna Hajduk kl. V – II miejsce

Marta Tokarczuk kl. V – III miejsce

Karolina Mojak kl. VIII – wyróżnienie

Oliwia Dorota kl. VII – wyróżnienie

Magda Blicharz kl. IVA – nagroda specjalna

Sylwia Lesiuk kl. VIII

Dawid Psiuk kl. VII

Bartek Romańczuk kl. IV b

Martyna Smaga kl. IV b

K. Stopa kl. IV b

H. Jasiński kl. IV b

Martyna Oliwiak kl. VII

Natalia Szpunar kl. VII

Julia Brzuchala kl. Va

Eryk Toporowski kl. VII

Kinga Kasperkiewicz kl. VII

Aleksandra Szokało kl. VII

Adam Brzuchala kl. VII

Lidia Wojda kl. VII

Milena Łuczkiewicz kl. VII

Patrycja Steciuk kl. VII

Roksana Kulik kl. Va

Amelia Ćwiklińska kl. Va

Amelia Szybkowska kl. Va

Konkurs Matematyczny 2019

Konkurs Matematyczny 2019

Konkurs Matematyczny 2019