Spotkanie z psychologiem – terapeutą

Spotkanie z psychologiem – terapeutą

W dniu 23.05.2018r. uczniowie klas V, VI, i VII wzięli udział w spotkaniu z psychologiem p. Grzegorzem Kapustą – terapeutą uzależnień z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie – oddział leczenia uzależnień. Podczas zajęć poruszono tematykę uzależnień związaną z alkoholem, innymi środkami psychoaktywnymi. Prowadzący, odwołując się do przykładów terapii zaczerpniętych wprost ze swej pracy, ukazał młodzieży przyczyny, skutki, a także długą drogę leczenia i powrotu do „normalnego” życia bez używek.

Rozmawiając z młodzieżą po spotkaniach uczniowie wyrażali bardzo pozytywne opinie, a wielu z nich stwierdziło, że była to dla nich bardzo wartościowa lekcja profilaktyczna.

Marta Tryniecka – pedagog szkolny