Spotkanie z logopedą

      Brak komentarzy do Spotkanie z logopedą

Dnia 19.04.2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty logopedyczne skierowane do rodziców dzieci 5-6 letnich przeprowadzone przez p. Ewę Wasiak –logopedę z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Głównym celem spotkania było uświadomienie rodzicom, jak ważna jest sprawność artykulatorów w mowie dziecka. Na początku został przedstawiony „Program stymulacji rozwoju językowego dzieci 5 i 6 letnich jako przygotowanie do nauki czytania i pisania” . Następnie logopeda przedstawiła główne wady wymowy z jakimi borykają się dzieci w szkole i przedszkolu oraz wyjaśniła najczęstsze przyczyny tych zaburzeń. Główna uwaga została skupiona wokół zagadnienia sprawności artykulatorów, gdyż jest to najczęściej występująca przyczyna wszelkich dyslalii.