„My Picture Dictionary” wyniki V konkursu 2018

WYNIKI

V MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

„My Picture Dictionary

ORGANIZATOR:

mgr Justyna Hajduk

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 128 prac plastycznych z 27 placówek oświatowych:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu ( 1 praca)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie ( 1 praca)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie (2prace)

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie (2 prace)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej ( 1 praca)

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie ( 5 prac)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie (4prace)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi ( 12 prac)

Szkoła Podstawowa w Płoskiem ( 3 prace)

Szkoła Podstawowa w Pniówku (7prac)

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach ( 3 prace)

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Poturzynie (2 prace)

Szkoła Podstawowa w Rakołupach (3 prace)

Zespół Szkół w Sawinie (10 prac)

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu (5 prac)

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu ( 4prace)

Szkoła Podstawowa w Sielcu ( 1praca)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie (3 prace)

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach (2 prace)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (12 prac)

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach (3 prace)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie (2 prace)

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu ( 5 prac)

Zespół Szkół w Michalowie (3 prace)

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (9 prac)

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu (7prac)

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu ( 10 prac)

Dnia 24 lutego 2018 roku jury w składzie:

Anna Goszczyńska- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Teratynie

Elżbieta Rybaczuk- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Stawku

dokonało oceny nadesłanych prac.

Przy wyborze laureatów jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI Ii zdań, VI-VII transkrypcji fonetycznej),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VII porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

kl. I-III

I miejsce:

 • Maria Kowalczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
 • Zuzanna Pavlik Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 • Natalia Puczkowska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Piotr Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Wiktoria Poździk Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Jakub Koman Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie
 • Faustyna Sabura Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Poturzynie

II miejsce:

 • Ernest Drozda Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Anita Rosińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

III miejsce:

 • Jakub Tosiek Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie
 • Olivier Jędruszczak Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Zofia Ziemińska Szkoła Podstawowa w Pniówku

WYRÓŻNIENIE:

 • Alicja Staszak Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
 • Zuzanna Kawęcka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
 • Arkadiusz Krupa Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach
 • Julia Kozubal Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu
 • Rafał Drozdowski Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 • Aleksandra Żołnacz Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu
 • Magdalena Blicharz Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Paulina Olejarz Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Maja Pedowska Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Zuzanna Sawicka Zespół Szkół w Michalowie

kl. IV- V

I miejsce:

 • Małgorzata Gaj vel Demczuk Zespół Szkół w Sawinie
 • Helena Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Natalia Łatka Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Martyna Hajduk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Anna Kwiecińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Nikola Malec Szkoła Podstawowa w Płoskiem

II miejsce:

 • Julia Kruk Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach
 • Paweł Kucharski Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

III miejsce:

 • Aleksandra Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Nikodem Cymborski Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Róża Sabura Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Poturzynie

WYRÓŻNIENIE:

 • Patrycja Cichocka Szkoła Podstawowa w Rakołupach
 • Kamila Powaga Zespół Szkół w Sawinie
 • Jakub Wawryszczuk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Amelia Ćwiklińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Filip Siwiło Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Igor Daniłowicz Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Martyna Skóra Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Agata Pawliczuk Szkoła Podstawowa w Sielcu
 • Justyna Trojanowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej

kl. VI-VII

I miejsce:

 • Wiktor Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Klaudia Puczkowska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

II miejsce:

 • Łukasz Ziółkowski Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi

III miejsce:

 • Patrycja Powaga Zespół Szkół w Sawinie
 • Zuzanna Bisko Zespół Szkół w Sawinie
 • Aleksandra Dziki Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach
 • Julia Ponieważ Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

WYRÓŻNIENIE:

 • Julia Szornal Szkoła Podstawowa w Rakołupach
 • Hanna Błaszczuk Zespół Szkół w Sawinie
 • Katarzyna Szcząchor Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu
 • Patryk Niścior Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu
 • Wiktoria Kawka Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Martyna Zinkiewicz Szkoła Podstawowa w Płoskiem
 • Patryk Rybaczyński Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Julia Bednarz Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
 • Claudia Grzesik Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie
 • Natalia Juszczuk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
 • Miłosz Zapora Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie