71 rocznica wysiedlenia ludności Uchań i okolic

Dnia 12 stycznia 2014 roku o godz 900 w kościele parafialnym w Uchaniach z udziałem władz powiatowych i samorządowych, orkiestry dętej oraz pocztów sztandarowych: Kombatantów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Uchaniach, Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teratynie oraz Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. O godzinie 1015 przy pomniku „Obrońcom Ojczyzny” w miejscowym parku zostały złożone wieńce przez delegacje. Po złożeniu wieńców Orkiestra Dęta odegrała „Rotę”. Następnie uczestnicy udali się do sali widowiskowej GOK – u w Uchaniach gdzie odbyła się część artystyczna pt. „Przebaczyć tak, zapomnieć nie” w wykonaniu zespołów amatorskiego ruchu artystycznego.

71 rocznica wysiedlenia ludności Uchań

71 rocznica wysiedlenia ludności Uchań