Tydzień Życzliwości 2013

      Brak komentarzy do Tydzień Życzliwości 2013

Tydzień Życzliwości w naszej szkole

W dniach 16-19 grudnia 2013r. miał miejsce w naszej szkole TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI pod hasłem Dobre słowo mało kosztuje ,a pomaga wiele ”

Każdego dnia nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w ciekawych wydarzeniach.

W poniedziałek wystąpili w naszej szkole młodzi aktorzy z Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławcu, którzy pod opieką p. Edyty Wojtasiuk przygotowali montaż słowno-muzyczny „Carpe diem”. W klasach odbyły się pogadanki nt. życzliwości i sposobów zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.

We wtorek odbyło się głosowanie wśród nauczycieli i pracowników szkoły na najbardziej życzliwą i kulturalna klasę. W tym roku puchar otrzymały : klasa III i klasa IV . Gratulujemy! W szkole przeprowadzono również eliminacje na Króla i Królową Życzliwości 2013/2014 , zostali nimi:

w klasach I-III Klaudia Puczkowska i Eryk Toporowski

w klasach IV-VI Julia Ożóg i Patryk Gadzicki

Na specjalnie z tej okazji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski loterii , każdy uczeń mógł zakupić los za którym kryła się jakaś niespodzianka. Pieniądze z loterii przeznaczono na potrzeby bieżące szkoły.

W środę nasi uczniowie „sadzili” DRZEWKO ŻYCZLIWOŚCI. Przez cały tydzień na godzinach wychowawczych i w świetlicach dzieci wraz ze swoimi wychowawcami przygotowywali obrys swoich dłoni, na których wypisywali życzliwe przesłania do otaczających ich ludzi i świata. Następnie „dłonie” znalazły swoje miejsce na jednym wspólnym drzewie.

W czwartek uczniowie uczestniczyli w wigilii dla samotnych organizowanej przez GOPS w Uchaniach. Przygotowali krótką część artystyczną pod kierunkiem katechetki p. Doroty Jarochy i p. Mariusza Zarka.

W szkole przeprowadzono również konkurs plastyczny dla klas I-III i IV-VI , którego tematyka „Zmień przemoc w pomoc” miała zachęcić do popularyzowania pozytywnych zachowań i życzliwych kontaktów międzyludzkich.

W konkursie, w kategorii kl. I-III,
I m-ce zajęła kl. III

II m-ce zajęła kl. I

III m-ce zajęła kl. II

w kategorii kl. IV – VI,
I m-ce zajęła kl. V

II m-ce zajęła kl. Via

III równorzędne kl. IV- VIb

Nagrody zostały zakupione ze środków pozyskanych z GKRPA przy Urzędzie Gminy w Uchaniach. Wszyscy uczniowie tego dnia byli częstowani przez Królów i Królowe Życzliwości słodyczami ufundowanymi przez p. Z. Budzyńskiego- opiekuna Sklepiku Szkolnego. DZIĘKUJEMY!

Obchody Tygodnia Życzliwości w naszej szkole zakończyliśmy wysłaniem światełka do nieba z przesłaniem –zmieniajmy zło w dobro- przemoc w pomoc.

Opracowała Marta Tryniecka