Pokolenie J.P.II w hołdzie Polskiemu Papieżowi

W dniu 13 maja 2011 roku odbyła się impreza sportowa – „Pokolenie J. P. II w hołdzie Polskiemu Papieżowi” połączona z Ogólnopolską Kampanią „Postaw na rodzinę”. W ramach imprezy odbył się bieg, w którym uczestniczyły delegacje klas:

I – kategoria uczniów klas młodszych 0 – III

II – kategoria – uczniowie klas starszych IV – VI

III – kategoria – rodziny (rodzice + dzieci)

Podczas biegu 3 osobowe delegacje poszczególnych klas oraz rodzin udzielały odpowiedzi na czterech punktach kontrolnych na temat pontyfikatu i drogi życiowej Papieża Jana Pawła II (3 pytania na każdym punkcie, klasy 0 – III – test wyboru). Zestawy pytań były różne dla klas I – III, klas IV – VI i rodzin.

Pierwsze miejsce w kategorii I zajęła – klasa III, miejsce drugie – klasa „0” i klasa II, miejsce trzecie – klasa II.

W kategorii II pierwsze miejsce zajęła – klasa VIb, miejsce drugie – klasa V, miejsce trzecie – klasa IV, miejsce czwarte – klasa VIa.

W kategorii rodzin pierwsze miejsce zajęła – 5 osobowa rodzina (mama + 4 dzieci z klas III, II, 0), drugie miejsce – 3 osobowa rodzina (mama + 2 dzieci z klasy 0), miejsce III – 2 osobowa rodzina (mama + 1 dziecko z klasy 0).

Na zakończenie imprezy uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi utworzyli trzy koła i trzymając się za ręce zaśpiewali „Barkę”.

Współorganizatorami: Danuta Łotysz, Grażyna Mazur, Anna Serafin, Zbigniew Budzyński, Mariusz Zarek.

Sponsorzy: Komisja do Spraw Profilaktyki i Uzależnień przy Urzędzie Gminy w Uchaniach, Sklepik szkolny, Rada Rodziców.