VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

      Możliwość komentowania VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej została wyłączona

23 maja br. już po raz ósmy Zespół Szkół w Grabowcu zorganizował Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Celem konkursu była prezentacja umiejętności językowych i wokalnych, propagowanie nauki języków obcych oraz motywowanie do rozwijania kompetencji językowych i uzdolnień.Naszą szkołę  w kategorii klas I-III reprezentowała Faustyna Hajduk z klasy II oraz zespół z klasy III: Julia Puczkowska, Julia Zarek i Milena Smoła, a w kategorii klas IV-VIII: Alicja Stopa z klasy V. W konkursie uczestniczyło 6 szkół. Jury brało pod uwage kryteria:

Językowe:
 słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
 wymowa
 poprawność gramatyczna

Muzyczne:
 dobór repertuaru zgodny z kategorią wiekową
 rozumienie treści utworu

 dobór utworu dostosowany do wieku i możliwości wokalnych w konkursie
dziecięcym
 interpretacja utworu
 indywidualność artystyczna
 choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny)
 dykcja
 ogólny wyraz estetyczno – artystyczny

 

Faustyna Hajduk zajęła II miejsce w kategorii klas I-III.Opiekunem uczennicy była nauczycielka języka angielskiego: Justyna Hajduk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst opracowała Justyna Hajduk