„Edukacja z wojskiem” – projekt MEN i MON

      Możliwość komentowania „Edukacja z wojskiem” – projekt MEN i MON została wyłączona

Dnia 27 maja uczniowie z klas VI, VII i VIII wzięli udział w zajęciach proobronnych w ramach programu „Edukacja z wojskiem”. Zajęcia mają na celu podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź a współczesne wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Zajęcia warsztatowe zawierały treści z następujących obszarów: wojskowość, obronność, bezpieczeństwo , pomoc medyczna i obrona cywilna. Uczniowie poznali zasady alarmowania, szukania i wzywania pomocy, poznali zasady ewakuacji i schronienia oraz nawyki udzielania pomocy.