SMP listopad 2023

      Możliwość komentowania SMP listopad 2023 została wyłączona

         W listopadzie, choć ciemno i coraz zimniej, staraliśmy się rozświetlać swoje myśli, mówiąc o samoocenie w różnych kontekstach.
Uczniowie  z klasy „O” realizowali  zadania  związane  z rozwijaniem poczucia własnej godności, a także rozwijania umiejętności bronienia  swoich praw. Między innymi oglądali  film poświęcony prawom dzieci. Później  wyjaśniały własnymi słowami w jaki sposób rozumieją poszczególne prawa. Na zakończenie  wspólnie stworzyli klasowy kodeks praw ucznia.
Klasa VI realizowała temat związany z prawami dziecka. Uczniowie zostali podzieleni na grupy wypisywali cechy  oraz potrzeby niezbędne do funkcjonowania. Następnie każda grupa miała  zdecydować  o 5 najważniejszych  potrzebach. Analizowali również  Prawa Dziecka, które zawarte są w Konwencji Praw Dziecka -każdy mógł się wypowiedzieć na temat wylosowanego przez siebie prawa.
Uczniowie z kl.  VII również  rozmawiali na temat Praw Dziecka analizowali  każde prawo zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Następnie  obrysowali  kontur osoby, której nadali imię następnie przeprowadzili burzę mózgów na temat wszystkich rzeczy, których dziecko potrzebuje aby dorastać w szczęściu i zdrowiu.
Na kolejnych zajęciach wszyscy z kl. VII realizowali zabawę „Praca szuka  człowieka”.  Uczniowie   zostali podzieleni na grupy. Zadaniem  uczniów z grupy pierwszej  zwanej „poszukujący pracy” było odnalezienie umieszczonych na słupie ogłoszeniowym ofert pracy  oraz napisanie  na kartkach uzasadnienia  dlaczego  chcieliby podjąć taką pracę.  Grupa druga  „pracodawcy” zastanawiali się jakie predyspozycje musi mieć osoba, by wykonywać dany zawód.  Zabawa  zakończyła się wyborem przez pracodawców określonych pracowników i uzasadnieniem tego wyboru.
Dzięki realizacji zadań uczniowie poszerzyli wiedzę na temat poczucia godności własnej osoby i szacunku  dla godności innych osób, a także bronienia swoich praw. Uczniowie   zdobyli wiedzę na temat skutecznej autoprezentacji, zapoznali się  z  oczekiwaniami oraz kompetencjami  wybranych kategorii społeczno- zawodowych. Potrafią zaplanować dalszą edukację z uwzględnieniem swoich zainteresowań.

Tekst opracowała Agnieszka Mech