Mamy certyfikat

      Możliwość komentowania Mamy certyfikat została wyłączona

       W roku szkolnym 2022/2023 oddziały przedszkolne kontynuowały realizację projektu: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Realizacja projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci.

„Sówki” zrealizowały wszystkie moduły:
1) Czytamy razem z Małym Misiem
2) Emocje w życiu codziennym
3) Pamiętnik naszej grupy
4) Zmisiowane zajęcia
5) Mały Miś i zdrowe nawyki
6) Spacerki literackie

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci , a nagrodą jest otrzymany Certyfikat Wzorowej Placówki. Czekamy na nowe wyzwania w przyszłym roku.

Tekst opracowała Danuta Łotysz