ABC Małego Konsumenta

      Możliwość komentowania ABC Małego Konsumenta została wyłączona

       Dzieci z grup „Biedroneczki” i „Misie” wzięły udział w organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekcie edukacyjnym  „ABC Małego Konsumenta”.
Podstawowym celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że są konsumentami oraz zapoznanie ich z pojęciami takimi jak: konsument, paragon, reklamacja, przemyślane zakupy.
Po zakończonym projekcie każdy mały konsument otrzymał dyplom oraz mały upominek.

Tekst opracowała Danuta Łotysz