„Lekcje z Temidą”- program edukacyjny z zakresu prawa, świadomości i odpowiedzialności prawnej

      Możliwość komentowania „Lekcje z Temidą”- program edukacyjny z zakresu prawa, świadomości i odpowiedzialności prawnej została wyłączona

Mając na względzie podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodych ludzi nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Lekcje z Temidą”. Projekt realizowany jest przez Fundację „Altum” a finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji prawnej. Zajęcia przeprowadził radca prawny Pan Eryk Pietrusiński. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i Internecie, czym jest stalking? gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić. Zajęcia kończyły się testem, który sprawdzał zdobytą wiedzę. Zajęcia wpisały się w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego oraz doradztwa zawodowego.
Dziękujemy prowadzącemu Panu Erykowi Pietrusińskiemu za ciekawe zajęcia.

Tekst opracowała Marzena Zarek – Wrzyszcz