Szkolny Klub Sportowy

      Możliwość komentowania Szkolny Klub Sportowy została wyłączona

     Po raz kolejny w naszej szkole były kontynuowane dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkolnego Klubu Sportowego.
Program realizowany jest od 2017 r. Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Szkolny Związek Sportowy w Lublinie.
Głównym założeniem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym.Jego celem jest stworzenie przestrzeni do podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formach sportowych i rekreacyjnych.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach SKS są prowadzone  przez nauczycieli wychowania fizycznego: Dorotę Zduńczuk i Beatę Serafin.W zajęciach szczególną uwagę zwrócono na ogólny rozwój fizyczny ucznia w oparciu o umiejętności w wiodących dyscyplinach takich jak piłka nożna, siatkówka i koszykówka,które uzupełniane były grami i zabawami o charakterze rekreacyjno-sportowym.
O trafności zgłoszenia szkoły do programu świadczy aktywne i liczne uczestnictwo uczniów w zajęciach.

Tekst opracowała Beata Serafin