Realizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2022

      Możliwość komentowania Realizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2022 została wyłączona

         W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły kontynuowali udział w zajęciach sportowych w ramach Programu Ministerialnego ,,Szkolny Klub Sportowy”.
Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych dwa razy w tygodniu pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego :
p.
Beatę Serafin i p. Dorotę Zduńczuk.
         SKS-y cieszyły się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród uczniów ,dały możliwość alternatywnego spędzenia wolnego czasu. W ramach zajęć uczniowie mogli realizować swoje zainteresowania sportowe poprzez uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych,doskonalić sprawność fizyczną,koordynację wzrokowo- ruchową oraz inne cechy motoryczne.