Wycieczka do Lublina

      Możliwość komentowania Wycieczka do Lublina została wyłączona

Dnia 21 czerwca 2022 roku uczniowie klas I-III odbyli wycieczkę do Lublina w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”, dofinansowaną w kwocie 4940 zł, pełny koszt wycieczki wynosił 6500 zł. Wyjazd odbył się z biurem podróży DARTUR. W Lublinie do grupy dołączyła pani przewodnik i towarzyszyła cały dzień. W Teatrze Andersena dzieci obejrzały spektakl „Z głową w chmurach, czyli o żyrafie, która szukała deszczu”. Następnie odwiedziły Muzeum Wsi Lubelskiej, jedno z największych w Polsce. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej „Śladami ginących zawodów”. Zajęcia dobyły się w obiektach: wiatraku, kuźni, chałupie garncarza. Po obiedzie zwiedzali Stare Miasto, znajdujące się tam liczne zabytki, w tym pozostałości murów miejskich, renesansowe kamienice,dawny Ratusz, Trybunał Koronny, kościół i klasztor oo.Dominikanów, Archikatedrę Lubelską z Zakrystią akustyczną i skarbcem.Wysłuchali legend lubelskich. Wyjazd zorganizowała pani Teresa Szokało,kierownikiem wycieczki była pani Jolanta Otachel, a opiekunami pani Marzena Czerwonka, pani Dorota Bogut, pani Ewelina Sobowicz, pani Agnieszka Mech.

Tekst opracowała: Jolanta Otachel