Dzień Pustej Klasy

      Możliwość komentowania Dzień Pustej Klasy została wyłączona

10 czerwca 2022r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pustej Klasy. Przyłączyliśmy się do międzynarodowego projektu zainicjowanego w 2012 roku przez londyńskich nauczycieli.

Klasa, to nie tylko pomieszczenie, to też stan umysłu. Klasy wypełnione są niewidocznymi granicami. Najwyraźniejsza przebiega tam, gdzie kończy się biurko nauczyciela, a zaczynają ławki uczniów. To bariera pomiędzy nauczającymi a nauczanymi. Ale wiele granic przebiega też pomiędzy samymi uczniami – prymusi i jedynkowicze; ci popularni, pewni siebie i ci z „drugiej ligi”, z którymi nikt nie chce siedzieć; mózgowcy i sportowcy; piękności i brzydule… Wszystkie te granice mają realny wpływ na codzienną szkolną rzeczywistość – determinują zachowania, sposób komunikacji, odciskają trwałe piętno na psychice uczniów. Dzień Pustej Klasy jest okazją do przełamania tych barier. W terenie każdy uczeń i uczennica może wyjść ze swojej ciasnej szufladki, a nauczyciel dostaje wyjątkową szansę spojrzenia na swoich uczniów świeżym okiem.

Tak to wyglądało u nas 🙂

Grupy przedszkolne wybrały się do kuźni w Woli Uchańskiej. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem kuźni oraz pracą kowala. Na koniec odpoczywały i bawiły się na pikniku.

Klasy 7a i 3 wykonały mandale ze znalezionych materiałów, nazywając je po angielsku. Rozwinęło to kreatywność integrację międzyklasową, oraz wzbogaciło zasób słownictwa w języku angielskim.

Klasa 6  na zajęciach kształtujących kreatywność ze znalezionych patyków, sznurka i liścia wykonała 2 modele tratw. Uczniowie pracowali w zespołach i  jedną wykonały dziewczęta, drugą zaś chłopcy. 

Uczniowie klasy 7a uczestniczyli w plenerowej lekcji plastyki. Zastanawiali się nad zagadnieniem artysty – badacza i naśladowcy rzeczywistości. Poprzez wnikliwą obserwację natury i wytworów człowieka podejmowali próby rysunkowego studium wybranych przez siebie elementu krajobrazu. 

Uczniowie klasy 7b  w ramach doskonalenia języka rosyjskiego  odwiedzili pobliski cmentarz. Zadaniem uczniów było odnalezienie grobów oraz odczytanie i przetłumaczenie treści zawartej na najstarszych grobach w języku rosyjskim. 

Uczniowie klasy VIIb spędzili lekcję języka polskiego w terenie, a mianowicie w miejscowym parku. Spędzili ją na czytaniu fragmentów młodzieżowej powieści Małgorzaty Musierowicz ,,Kwiat kalafiora”.W czerwcowych okolicznościach przyrody nie tylko zgłębiali treść lektury,ale też beztrosko obcowali z przyrodą. 

Uczniowie klasy VI i VIIa w Dniu Pustej Klasy dokonywali pomiarów obiektów i rzeczy w najbliższym środowisku, obliczając ich obwód i pole.