„WF Z  AWF – AKTYWNY  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY”

      Możliwość komentowania „WF Z  AWF – AKTYWNY  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY” została wyłączona

Nasza szkoła uczestniczy  po raz kolejny  w programie „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF”. Patronem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa poprzez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Nauka w domu, przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód.

Zajęcia sportowe pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022  realizowane są w klasie V,VI i VIIb i prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego – Anetę Jaroszyńską.

Głównym celem zajęć sportowych nie jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej a aktywny rozwój uczniów i integracja.

Zajęcia rozpoczęły się od oceny kondycji fizycznej uczniów biorących udział w zajęciach w ramach SPORT KLUBÓW. Następnie zostały przeprowadzone pomiary somatyczne oraz testy sprawnościowe uczestników. Będą one podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.