Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali sportowej

      Możliwość komentowania Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali sportowej została wyłączona

W piątek 29 kwietnia br. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej w Uchaniach.
W miejscu, w którym powstaje sala prawie 100 lat temu wybudowano drewniany, parterowy budynek szkoły w Uchaniach. W 1995 r., gdy został oddany do użytku nowy budynek szkolny, teren ten zaadaptowano na kompleks boisk szkolnych. Dziś historia zatoczyła koło i w miejscu dawnej szkoły wznoszony jest gmach sali sportowej, pierwszej na terenie gminy Uchanie.
W uroczystości podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli zaproszeni goście:
Wójt Gminy Uchanie – Leszek Czerwonka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Sławomir Zawiślak
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski
Proboszcz Parafii pw. NMP w Uchaniach –ks. Dariusz Bajwoluk
Prezes firmy Perfekt – Zbigniew Piebiak
Inspektor Nadzoru – Jan Zderkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Uchanie – Robert Bodziacki wraz z Radnymi Rady Gminy Uchanie
Zastępca Wójta Gminy Uchanie – Monika Szumiło
Sekretarz Gminy Uchanie – Szymon Patkowski
Skarbnik Gminy Uchanie – Aneta Gozdek-Pitus
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – Magdalena Karpiuk
Inspektor ds. Oświaty i Obsługi Samorządu Terytorialnego – Bożena Kuśmierczuk
Przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Hajduk
Reprezentacja nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach.
Po przywitaniu zaproszonych gości przez Dyrektor Szkoły Marzenę Zarek-Wrzyszcz miały miejsce okolicznościowe przemówienia, głos zabrał Wójt Gminy Leszek Czerwonka, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Arkadiusz Bratkowski. Odczytany został również list Starosty Powiatu Hrubieszowskiego Anety Karpiuk, która wraz z życzeniami przekazała Szkole w Uchaniach zestaw piłek.
Następnie odbyło się uroczyste odczytanie Aktu Erekcyjnego oraz podpisanie go przez zgromadzonych gości. Po poświęceniu Aktu przez ks. Proboszcza Dariusza Bajwoluka, delegacja na czele z Wójtem Gminy Leszkiem Czerwonką udała się na plac budowy, gdzie dokonano wmurowania tuby z aktem w mury sali sportowej.
Na uroczystości Dyrektor Szkoły Marzena Zarek-Wrzyszcz w imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej wyraziła ogromną wdzięczność za to, że marzenie o sali sportowej staje się rzeczywistością. Jest to najbardziej wyczekiwana inwestycja, która pozwoli zadbać o pełny i harmonijny rozwój uczniów.
Na zakończenie uroczystości poinformowała zebranych o decyzji społeczności szkolnej, przyznającej Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi oraz Wójtowi Gminy Leszkowi Czerwonce tytułów „,Przyjaciela Szkoły”. Po przekazaniu ww. informacji wręczono wyróżnionym stosowne grawertony, które zostały przyjęte ze słowami podziękowania.
Wydarzenie zakończył poczęstunek w GOK w Uchaniach.
Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Uchanie Panu Leszkowi Czerwonce za zorganizowanie uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego , Proboszczowi Parafii w Uchaniach ks. Dariuszowi Bajwolukowi za poświęcenie Aktu Erekcyjnego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach Pani Agnieszce Włodarczyk za przygotowanie poczęstunku dla przybyłych gości, Panu Dariuszowi Daszukowi za nagłośnienie i uwiecznienie ceremonii oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji wydarzenia.