Powrót uczniów klas 1-3 do nauki w trybie stacjonarnym.

      Możliwość komentowania Powrót uczniów klas 1-3 do nauki w trybie stacjonarnym. została wyłączona

W związku z powrotem uczniów klas I-III do trybu nauczania stacjonarnego  dowożenie odbywać się będzie wg dawnego planu, natomiast rozwożenie rozpoczynać o  godz. 13.10.

Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa przeciw epidemicznego w drodze do szkoły, ze szkoły  oraz na jej terenie (Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa).

Ponadto podczas przerw dopuszcza się przebywanie na korytarzu tylko jednej grupy klasowej (rotacyjnie).

Posiłek w jadalni szkolnej odbywa się indywidualnie dla każdej z grup po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami jadalni.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcami lub sekretariatem szkoły tel. 846577021.