09-10.11.2020r. dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

      Możliwość komentowania 09-10.11.2020r. dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych została wyłączona

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1603) – dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach zarządza dni 09-10.11.2020 r. – dniami
wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.