Organizacja zajęć w klasach I-III

      Możliwość komentowania Organizacja zajęć w klasach I-III została wyłączona

Drodzy Rodzice uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Uchaniach

W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, że od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zainteresowani Rodzice proszeni są o przesłanie deklaracji na adres poczty e-mail szkoły                     spuchanie@gmail.com w terminie do 22.05.2020 r. do godz. 14.00.

Przykładowy wzór deklaracji DEKLARACJA

Szkoła nie zapewnia dowożenia uczniów.

Proszę o zapoznanie się z „Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach”.

W przypadku trudności można osobiście zgłosić się do sekretariatu szkoły i na miejscu wypełnić deklarację.