Informacja dla uczniów i rodziców!

      Możliwość komentowania Informacja dla uczniów i rodziców! została wyłączona

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach  informuje, że na podstawie rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r., działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły została ograniczona.

Nauka w szkole w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. będzie realizowana na odległość z wykorzystaniem następujących metod, technik i wszelkich możliwych form kontaktu:

 • Podstawowe narzędzie dla klas I– VIII to strona internetowa szkoły – zakładka ZDALNE NAUCZANIE , gdzie nauczyciele przedmiotów będą udostępniać zadania niezbędne do realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.
 • Przedszkole i klasa 0 – poczta mailowa i inne komunikatory.
 • Uczniowie uczestniczący w zajęciach logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych będą mieli udostępniane ćwiczenia odpowiednio w zakładkach LOGOPEDA oraz „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”.
 • Uczniowie uczestniczący w zajęciach rewalidacyjnych będą je realizowali w formach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielami prowadzącymi.
 • W sytuacjach trudnych dopuszczamy również inne formy kontaktu jak: poczta mailowa, telefon, inne komunikatory.

Obowiązki ucznia:

 • Codziennie ( najlepiej w godzinach przedpołudniowych) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych zgodnie z podanym planem zajęć.
 • Wykonywać polecenia nauczycieli umieszczone na stronie szkoły (lub w innych formach komunikacji elektronicznej.                                                                                      
 • Frekwencja uczniów będzie ustalana w formie informacji zwrotnej z wykonanych zadań.
 • Praca uczniów będzie podlegać sprawdzaniu i ocenianiu przez nauczycieli.
 • Premiowana będzie aktywność i zaangażowanie ucznia.

Szanowni Rodzice:

 • Zadbajcie, aby Wasze dziecko miało dostęp do komputera, Internetu lub innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 • Motywujcie swoje dziecko do codziennej, systematycznej pracy.
 • Monitorujcie jak najczęściej pracę swojego dziecka.
 • Zadbajcie o to, aby Wasze dziecko bezpiecznie korzystało z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 • Nauka na odległość będzie realizowana przy użyciu podręczników i ćwiczeń obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2019/2020 oraz rekomendowanych przez MEN platformach edukacyjnych.
 • We wszystkich sprawach związanych z nauczaniem rodzice i uczniowie mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów lub pedagogiem.
 • Więcej informacji na temat organizacji nauki w domu znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW.

Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, nauczyciele oznaczać będą zadania, które są obowiązkowe i te, które są dla chętnych (chcemy bowiem rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów).  Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy, tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.

Na naszej stronie internetowej umieszczamy dodatkowe informacje dotyczące higieny pracy przy komputerze oraz informacje dotyczące motywowania uczniów do pracy samodzielnej i zdalnej.

Życzę wszystkim zdrowia i liczę na Państwa zrozumienie oraz współpracę.

                                                      Dyrektor Szkoły Marzena Zarek-Wrzyszcz