Informacja My Picture Dictionary

      Możliwość komentowania Informacja My Picture Dictionary została wyłączona

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach informuję, że termin nadsyłania prac w konkursie „My Picture Dictionary” zostaje przesunięty do 31.03.2020 r. Liczy się data stempla pocztowego. W razie konieczności termin zostanie przedłużony o czym poinformujemy mailowo i na stronie internetowej szkoły.

Justyna Hajduk