„Wychowanie przez czytanie”

      Możliwość komentowania „Wychowanie przez czytanie” została wyłączona

Dziękujemy za przygodę!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uchaniach przystąpili do programu „Wychowanie przez czytanie” – 2019.

Program polegał na tym, że uczniowie zapoznawali się z opowiadaniami

o wartościach moralnych. Poznali takie wartości jak: szacunek, życzliwość, uczciwość, odwaga, pokojowość, sprawiedliwość, przyzwoitość, przyjaźń, piękno, solidarność, optymizm i mądrość poprzez opowiadania literackie napisane przez znakomitych autorów książek dla dzieci.

Wartości moralne to prawdziwe drogowskazy życiowe, które ułatwią dziecku poruszanie się w skomplikowanej przestrzeni relacji międzyludzkich. To kompas, jakiego nie powinno zabraknąć żadnemu podróżnikowi, który ma wkrótce wyruszyć w wielką podróż – w samodzielne życie.

Programem objęci zostali uczniowie klas V – VII.

Na wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w projekcie, bardzo duże wrażenie zrobiły opowiadania, które omawialiśmy na zajęciach i podjęte działania.

Najpierw na lekcji wprowadzającej porozmawialiśmy, o jakie ważne sprawy chodzi w książce. Następnie przeczytaliśmy utwory ze zbioru „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Wspólnie pracowaliśmy na lekcjach języka polskiego, zastępstwach koleżeńskich oraz na zajęciach z wychowawcą.

Dla różnych ludzi różne sprawy są ważne. O nich zaczęliśmy mówić WARTOŚCI.

Zajęcia realizowane przez Dorotę Siekierdę:

 • Czym jest szacunek? – kl. Va, Vb – na podst. opowiadania Katarzyny Ryrych „Szacun i gorzka czekolada”
 • Piękno kl. VIa – na podst. opowiadania Barbary Kosmowskiej „Fan – fatalne zauroczenie”
 • Aspekty odwagi – kl. Vb na podst. opowiadania Katarzyny Terechowicz „Kacper”
 • Co składa się na mądrość? – kl. VII- na podst. opowiadania Andrzeja Maleszki „Genialny Pomyl”
 • Aspekty solidarności i jej związek z innymi wartościami – kl. VI b – na podst. opowiadania Katarzyny Ryrych „Złomek”

Zajęcia realizowane przez Marzenę Strycharczuk:

 • Czym jest mądrość? – kl. VI b – na podst. opowiadania Andrzeja Maleszki „Genialny Pomyl”
 • Lekcja o przyjaźni – kl. VI a – na podst. opowiadania Wojciecha Cesarza „Sztuka programowania”

Zajęcia realizowane przez Katarzynę Podgórską – Smołę

 • Co oznacza uczciwość? – kl. Va -na podst. opowiadania Katarzyny Ryrych „Niebieska kredka”
 • Czym jest prawdziwa odwaga? – kl. Va -na podst. opowiadania Katarzyny Terechowicz „Kacper”
 • Jak okazywać szacunek? – kl. Va – na podst. opowiadania Katarzyny Ryrych „Szacun i gorzka czekolada”

Zajęcia realizowane przez Marzenę Czerwonkę

 • Czym jest wolność – kl. VII – na podst. opowiadania Katarzyny Terechowicz i Wojciecha Cesarza „Burza”

Czytanie dziecku i nauczanie go praktykowania wartości moralnych z własnego przekonania i własnej woli to najskuteczniejsza witamina dla jego wszechstronnego rozwoju i szczepionka przeciwko złym wpływom. To najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla jego szczęścia.