INFORMACJA !!!

      Brak komentarzy do INFORMACJA !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

15.04., 16.04., 17.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty

18.04.2019r. – 23.04.2019 r. – przerwa świąteczna