WYNIKI VI MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO „My Picture Dictionary”

ORGANIZATOR:

mgr Justyna Hajduk

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 139 prac plastycznych z 24 placówek oświatowych:

Zespół Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (5)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach (3)

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu (10)

Szkoła podstawowa nr 5 w Chełmie (2)

Szkoła Podstawowa w Żółtańcach (6)

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczach (1)

Zespół Szkół w Sawinie (8)

Szkoła Podstawowa w Stawie (10)

Szkoła Podstawowa w Steniatynie(2)

Szkoła Podstawowa w Żmudzi (9)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi (12)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 11 w Zamościu (6)

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (5)

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu (2)

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (4)

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Werbkowicach (6)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu (4)

Szkoła Podstawowa w Dorohusku (12)

Szkoła Podstawowa w Teresinie (2)

Szkoła Podstawowa w Rakołupach (6)

Szkoła Podstawowa w Płoskiem (6)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie (2)

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach (4)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (12)

Dnia 14 marca 2019 roku jury w składzie

Anna Goszczyńska- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Teratynie

Małgorzata Olszewska- nauczyciel języka angielskiego

dokonało oceny nadesłanych prac.

Przy wyborze laureatów jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI Ii zdań, VI-VII transkrypcji fonetycznej),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VIII porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

kl. I-III

I miejsce:

 • Julia Kulik Zespół Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 • Faustyna Sabura Szkoła Podstawowa w Steniatynie
 • Natalia Puczkowska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

II miejsce:

 • Wojciech Steczuk Szkoła Podstawowa w Żmudzi
 • Martyna Rudzka Szkoła Podstawowa w Teresinie
 • Oliwia Rutkowska Szkoła Podstawowa w Żółtańcach
 • Wiktoria Radomska Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 11 w Zamościu

III miejsce:

 • Dorota Cichacka Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi

WYRÓŻNIENIE:

 • Franciszek Koguciuk Szkoła Podstawowa w Dorohusku
 • Filip Branewski Szkoła Podstawowa w Żółtańcach
 • Wiktor Okłocki Szkoła podstawowa nr 5 w Chełmie
 • Błażej Nieczyporowski Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Werbkowicach

kl. IV- V

I miejsce:

 • Nikola Malec Szkoła Podstawowa w Płoskiem
 • Julia Bubiełło Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi
 • Amelia Ćwiklińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Jakub Wawryszczuk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Martyna Hajduk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

II miejsce:

 • Helena Jasiuk Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Wiktoria Markiewicz Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

III miejsce:

 • Mateusz Sobolewski Szkoła Podstawowa w Stawie
 • Zuzanna Stachel Szkoła Podstawowa w Stawie

WYRÓŻNIENIE:

 • Oliwia Stefańska Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym
 • Zuzanna Szlendak Szkoła Podstawowa w Żółtańcach
 • Kamila Powaga Zespół Szkół w Sawinie
 • Natalia Kędzierawska Zespół Szkół w Sawinie
 • Rozalia Szumiło Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Mateusz Kołtun Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

 • Wiktoria Dzieńkowska Szkoła Podstawowa w Stawie
 • Oliwia Jurczuk Publiczna Szkoła Podstawowa im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu
 • Dagmara Chwedyna Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach
 • Emilia Siedlecka Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczach
 • Maja Kraczkowska Szkoła Podstawowa w Rakołupach
 • Katarzyna Kołtun Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
 • Lena Michałowska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

kl. VI-VIII

I miejsce:

 • Róża Sabura Szkoła Podstawowa w Steniatynie
 • Anna Kwiecińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Klaudia Puczkowska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

II miejsce:

 • Wiktoria Kawka Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Patrycja Powaga Zespół Szkół w Sawinie

III miejsce:

 • Wiktor Jasiuk Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
 • Oliwia Dorota Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

WYRÓŻNIENIE:

 • Maja Kozubal Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu
 • Paweł Mordak Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Szkoła Podstawowa nr 11 w Zamościu
 • Mikołaj Krzywonos Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi
 • Kinga Kokoć Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi
 • Kacper Skrzypczak Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi
 • Aleksandra Dziki Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach
 • Małgorzata Gaja vel Demczuk Zespół Szkół w Sawinie
 • Olga Kiryczuk Szkoła Podstawowa w Dorohusku
 • Kinga Łukaszczuk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie