O bezpieczeństwie i innych „ważnych sprawach”… czyli pogadanka z Policją

Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie, dlatego ogromnie ważne dla nas jest poczucie bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole i edukacja w zakresie bezpieczeństwa.

W dniach 31 października i 14 listopada 2018r. uczniowie klas V, VI, VII i VIII mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Posterunku Policji w Trzeszczanach asp. szt. Krzysztofem Jańczukiem i st. sier. Tomaszem Krukiem.

Głównym tematem rozmowy była odpowiedzialność karna nieletnich. Policjanci zwrócili uwagę nie tylko na prawa, ale także obowiązki uczniów, poruszyli tematy o wzajemnej tolerancji, cyberprzemocy i jej skutkach prawnych, zwrócili uwagę, że niektóre zachowania uczniów mające na celu zaimponowanie grupie, mogą okazać się czynem karalnym.

Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:

– przemoc werbalna (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż),

– rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka,

– publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji,

– tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o kategoriach zagrożeń korzystania z Internetu:

– kontakt z niebezpiecznymi treściami,

– kontakt z niebezpiecznymi osobami,

– przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc),

– uzależnienie od Internetu.

Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez młodzież staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Pogadankę w szkole zorganizowała Marta Tryniecka – pedagog szkolny.