Zawodowy strzał w dziesiątkę

      Brak komentarzy do Zawodowy strzał w dziesiątkę

W piątkowe przedpołudnie, 26 października, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie odbyły się targi edukacyjne pod hasłem „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość„. To druga edycja wydarzenia skierowanego do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum.

Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość” to przedsięwzięcie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, którego celem jest zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych (branżowych i technikach), ale też zmiana panujących w społeczeństwie stereotypów, iż szkoła zawodowa to wybór gorszy, świadczący o niskich ambicjach i zdolnościach.

W piątkowe przedpołudnie w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie zorganizowano drugą edycję akcji promującej kształcenie zawodowe. W wydarzeniu wzięli udział nasi uczniowie klasy VIII pod opieką wychowawcy p.Doroty Siekierda i p.Marty Trynieckiej- pedagog szkolnej. Młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda nauka w szkole zawodowej oraz na czym polega współpraca szkół z pracodawcami, po to aby mogli podjąć jak najbardziej świadomą decyzję dotyczącą dalszego kształcenia. Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych wspólnie z pracodawcami zachęcali zwiedzającą młodzież do podejmowania nauki w szkołach zawodowych: technikum, szkole branżowej oraz szkole policealnej. Przygotowane przez hrubieszowskie szkoły zawodowe pokazy, próby pracy, prezentacje, filmiki oraz degustacje promowały kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy.

Marta Tryniecka

Pedagog szkolna