Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego

      Brak komentarzy do Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego

W dniu 11.04. 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas V, VI i VII z panią Moniką Brzezińską –Ożóg – Sędzią Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – Wydział Karny. Pani sędzia w bardzo profesjonalny sposób przekazała naszym uczniom wiedzę dotyczącą funkcjonowania sądów dla nieletnich oraz sądów powszechnych. Zapoznała uczniów z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz o wieku podlegania odpowiedzialności karnej i cywilnej. Pani sędzia omówiła przejawy demoralizacji nieletnich oraz procedury stosowane wobec osób, uznanych za zdemoralizowane. Uczniowie dowiedzieli się jakie konsekwencje ponoszą osoby łamiące zasady współżycia społecznego. Pani sędzia dużo uwagi poświęciła odpowiedzialności karnej i cywilnej za popełnione przestępstwa czy wykroczenia. Przestrzegała przed bezmyślnym korzystaniem z Internetu, w tym: podawaniem swoich danych osobowych oraz zgadzaniem się na wykorzystywanie tych danych, zamieszczaniem niewłaściwych zdjęć i różnego rodzaju komentarzy oraz wpisów na portalach społecznościowych. W trakcie trwania spotkania uczniowie zadawali gościowi wiele pytań, na które mogli uzyskać wyczerpujące odpowiedzi. Pani sędzia omówiła niełatwą i dość długą drogę edukacyjną, którą trzeba przejść, aby zostać sędzią.

Opowiedziała, jakie są zawody związane z sądownictwem. Omówiła kwestie stosownego ubioru i właściwego zachowania się podczas rozpraw. Uczniowie mieli okazję przymierzyć togę sędziego oraz zobaczyć i dotknąć atrybuty jego władzy – młotek sędziowski, łańcuch z orłem. Duże wrażenie na uczniach wywarła toga i łańcuch sędziowski , który pani sędzia otrzymała w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Tego typu spotkania ze specjalistami mają na celu uświadomienie młodzieży oraz przestrzeganie jej przed niewłaściwymi wyborami, które prowadzą do łamania przepisów prawa, a w konsekwencji szkodzą zdrowiu i życiu człowieka. Ważne jest to, aby młodzież nauczyła się rozwiązywać problemy w sposób konstruktywny, bez wchodzenia w konflikt z prawem.

Pani sędzia Monika – Ożóg przybyła do naszej szkoły na zaproszenie – Marty Trynieckiej- pedagoga szkolnego.

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią

Spotkanie z sędzią