Cyberbezpieczenstwo – ważna informacja dla rodziców

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, a także informacją Lubelskiego Kuratora Oświaty o stwierdzonych wśród uczniów szkół z woj. lubelskiego przypadkach samookaleczeń pod wpływem gry internetowej „Niebieski Wieloryb”, zwracam się do rodziców uczniów o uwrażliwienie na kwestie związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci.

Pedagog szkolny

Marta Tryniecka